Študujte MBA online V ÚSTAVe PRÁVA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA

Ústav práva a profesijného vzdelávania

Vzdelanie bez obáv

Štúdium MBA a ďalších profesijných štúdií v ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naskytne možnosť. Určujete si vlastné tempo

Kompletne online

Štúdium MBA i ďalších odborov prebieha online, resp. dištančne, takže môžete študovať odkiaľkoľvek.

ÚPPV – Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania

Vzdelávacie programy

MANAŽMENT A OBCHOD

Študujte MBA, BBA, DBA

Chcete sa vzdelávať v odbore manažment a obchod? Potrebujete si zlepšiť komunikáciu v obchodnom styku? Alebo si zopakovať a precvičiť manažérske zručnosti? Študujte v ÚPPV vzdelávacie programy BBA, MBA a DBA.

KOMERČNÉ PRÁVO

Študujte LL.B., LL.M., LL.D.

Ste praktizujúci právnici so záujmom o obchod a komerčné právo? Alebo ste uchádzači bez predošlého právnického vzdelania? Študujte na ÚPPV a získajte titul LL.B., LL.M. a LL.D.

SCIENCE

Študujte BSc., MSc., DSc. 

Na rozdiel od programu MBA je štúdium MSc zamerané skôr teoreticky a obsahuje viac vedecko-výskumných prvkov, ako je vypracovanie odborných projektov a prác. Študujte v ÚPPV a získajte titul BSc., MSc. a DSc.

VEREJNÁ SPRÁVA

Študujte BPA, MPA, DPA

Tento program je určený najmä vedúcim pracovníkom verejnej správy a voleným predstaviteľom miest, obcí a krajov. Študujte v ÚPPV vzdelávacie programy BPA, MPA a DPA.

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Študujte BPH, MPH, DPH

Špecializované profesijné štúdium, ktoré je predovšetkým určené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti a naďalej sa vzdelávať. Študujte v ÚPPV vzdelávacie programy BPH, MPH a DPH.

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Študujte B.A., M.A., D.A.

Chcete zvýšiť úroveň podstatných informácii a komunikačných zručností z vybraných oblastí kultúry a sociálneho života našej spoločnosti? Študujte v ÚPPV vzdelávacie programy B.A., M.A. a D.A.

Akreditácie

The International Association for Distance Learning (IADL) analyzuje a zaisťuje kvalitu dištančného a e-learnigového vzdelávania.
iELA – The International E-learning Association je medzinárodné združenie pre e-learning.
World Certification Institute WCI je globálny certifikačný inštitút, ktorý akredituje kurzy vzdelávacích organizácií.

Čo hovoria študenti

Štúdium MBA mi dalo dôveru pokročiť v mojej kariére. Odporúčam všetkým, ktorí sa chcú posunúť o krok ďalej.

Soňa K., Manažérka

Som veľmi rád, že skúsenosti ktoré som nabral vďaka tomuto štúdiu, dokážem tak rýchlo uplatniť v praxi.

Martin B., Konateľ

Ďakujem za profesionálny prístup UPPV. Vrelo odporúčam.

Tomáš H., Právnik

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

Profesijné tituly

O Škole