Kontakt

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Poštová adresa:

Pri Kalvárii 31, 917 01 TRNAVA

Telefón:

+421 696 851234

+421 901 920 112

Email:

sekretariat@uppv.eu

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania

IČ : 424 031 54

Č.S.: VVS/1-900/90-45870

ČÍSLO ÚČTU/ Slovenská sporiteľňa, a.s.: 5070967308 / 0900

IBAN: SK73 0900 0000 0050 7096 7308

MAPA: