Verejná správa

MPA (Master of Public Administration)

ÚPPV  ponúka prestížne štúdium Master of Public Administration v kľúčových oblastiach riadenia verejnej správy. Tento program je určený najmä vedúcim pracovníkom verejnej správy a voleným predstaviteľom miest, obcí a krajov. Absolventi študijného programu, ktorý je zameraný na praktickú odbornú orientáciu vo vyučovaných záležitostiach, získavajú uznávaný profesijný titul MPA (tento titul je uznávaný v SR i v zahraničí).

Jednotlivé odbory študijného programu sú pripravované špecialistami v konkrétnej oblasti, smerujú k získaniu potrebných teoretických a najmä praktických poznatkov ihneď efektívne využiteľných pri riadení zverených úsekov verejnej správy. Výučbu zabezpečujú renomovaní odborníci s úspešnou praxou v danej oblasti. Poňatie výučby je prevažne zamerané na konkrétne procesy a manažérske situácie.
Študent študijného programu MPA absolvuje v rámci výučby výkladovú a konzultačnú časť, bude samostatne spracovávať zadanú tému a priebeh a výsledky následne konzultovať s lektorom.
Cieľom tohto typu profesijného vzdelávania je získanie praktických manažérskych vedomostí a zručností a podstatné zvýšenie konkurencieschopnosti a prestíže absolventov v prostredí manažmentu verejnej správy.