Vzdelávacie programy

ÚPPV poskytuje profesijné vzdelávanie rôzneho zamerania.

PREHĽAD VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

* použité skratky:

VP – vzdelávací program

I. stupeň
Skratka VPNázov VPZameranie VPKód VP
BBABachelor of Business AdministrationManažment a obchod14001
LL.B.Bachelor of LawKomerčné právo14002
BSc.Bachelor of ScienceSociálne vedy

Psychológia

Kvantová fyzika

Informačné technológie

Psychológia kriminality

14003
B.A.Bachelor of ArtSociálne zručnosti14004
BPABachelor of Public AdministrationVerejná správa

Manažment v zdravotníctve

14005
BPHBachelor of Public HealthVerejné zdravotníctvo14006
II. stupeň
Skratka VPNázov VPZameranie VPKód VP
MBAMaster of Business AdministrationManažment a obchod15001
LL.M.Master of LawKomerčné právo15002
MSc.Master of ScienceSociálne vedy

Psychológia

Kvantová fyzika

Informačné technológie

Psychológia kriminality

15003
M.A.Master of ArtSociálne zručnosti15004
MPAMaster of Public AdministrationVerejná správa

Manažment v zdravotníctve

15005
MPHMaster of Public HealthVerejné zdravotníctvo15006
III. stupeň
Skratka VPNázov VPZameranie VPKód VP
DBADoctor of Business AdministrationManažment a obchod16001
LL.D.Doctor of LawKomerčné právo16002
DSc.Doctor of ScienceSociálne vedy

Psychológia

Kvantová fyzika

Informačné technológie

Psychológia kriminality

16003
D.A.Doctor of ArtSociálne zručnosti16004
DPADoctor of Public AdministrationVerejná správa

Manažment v zdravotníctve

16005
DPHDoctor of Public HealthVerejné zdravotníctvo16006
III.stupeň – Veľký DoktorátDr. – podľa zamerania17001

Vzdelávací program zameraný na manažment a obchod, inovatívny manažment, obchodná komunikácia, strategické podnikateľské plány:

 1. BBA ( Bachelor of Business Administration )
 2. MBA ( Master of Business Administration )
 3. DBA ( Doctor of Business Administration )

Vzdelávacie programy zamerané na vzdelávanie sa v oblasti verejnej správy:

 1. BPA ( Bachelor of Public Administration )
 2. MPA ( Master of Public Administration)
 3. DPA ( Doctor of Public Administration )

Vzdelávacie programy so zameraním na viacero oblastí: sociálne zručnosti, sociálna veda :

 1. B.A. (1. stupeň )
 2. M.A.( 2. stupeň)
 3. D.A. ( 3. stupeň)

Vzdelávací program zameraný na oblasti práva ( komerčné právo, správne právo, obchodné právo):

 1. LLB ( Bachelor of Laws )
 2. LLM ( Master of Laws )
 3. LLD ( Doctor of Laws )

Vzdelávací program zameraný na informačné technológie, psychológiu, kvantovú fyziku:

 1. BSc. ( Bachelor of Science )
 2. MSc. ( Master of science )
 3. DSc. (Doctor of science )