Spoznajte Individuálne študijné programy

Vzdelanie bez obáv

Štúdium profesíjnych programov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naskytne možnosť. Určujete si vlastné tempo

Kompletne online

Štúdium prebieha online, resp. dištančne, takže môžete študovať odkiaľkoľvek.

ÚPPV – Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania

 

Vzdelávacie programy

MANAŽMENT A OBCHOD

Študujte BBA, MBA, DBA

Chcete sa vzdelávať v odbore manažment a obchod? Potrebujete si zlepšiť komunikáciu v obchodnom styku? Alebo si zopakovať a precvičiť manažérske zručnosti?

KOMERČNÉ PRÁVO

Študujte LL.B., LL.M., LL.D.

Ste praktizujúci právnici so záujmom o obchod a komerčné právo? Alebo ste uchádzači bez predošlého právnického vzdelania?

SCIENCE

Študujte BSc., MSc., DSc. 

Na rozdiel od programu MBA je štúdium Master of Science zamerané skôr teoreticky a obsahuje viac vedecko-výskumných prvkov, ako je vypracovanie odborných projektov a prác.

VEREJNÁ SPRÁVA

Študujte BPA, MPA, DPA

Tento program je určený najmä vedúcim pracovníkom verejnej správy a voleným predstaviteľom miest, obcí a krajov.

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Študujte BPH, MPH, DPH

Špecializované profesijné štúdium, ktoré je predovšetkým určené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti a naďalej sa vzdelávať. 

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Študujte B.A., M.A., D.A.

Chcete zvýšiť úroveň podstatných informácii a komunikačných zručností z vybraných oblastí kultúry a sociálneho života našej spoločnosti?

Akreditácie

The International Association for Distance Learning (IADL) analyzuje a zaisťuje kvalitu dištančného a e-learnigového vzdelávania.
iELA – The International E-learning Association je medzinárodné združenie pre e-learning.
World Certification Institute WCI je globálny certifikačný inštitút, ktorý akredituje kurzy vzdelávacích organizácií.

Čo hovoria študenti

Štúdium MBA mi dalo dôveru pokročiť v mojej kariére. Odporúčam všetkým, ktorí sa chcú posunúť o krok ďalej.

Soňa K., Manažérka

Som veľmi rád, že skúsenosti ktoré som nabral vďaka tomuto štúdiu, dokážem tak rýchlo uplatniť v praxi.

Martin B., Konateľ

Ďakujem za profesionálny prístup UPPV. Vrelo odporúčam.

Tomáš H., Právnik

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

Profesijné študium

O Škole