Študujte MPH online na ÚPPV v profesijném programu

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Vzdelávacie programy zamerané na vzdelávanie sa v oblasti verejnejného zdravotníctva.

BPH

Bachelor of Public Health

1. stupeň štúdia – samostatný  vzdelávací program. Je predprípravou na vyšší stupeň programu BPA.

Viac o BPA

MPH

Master of Public Health

2. stupeň štúdia – špecializovaný vzdelávací program v oblasti verejného zdravotníctva.

Viac o MPH

DPH

Doctor of Public Health

3. stupeň štůdia – je určený pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti.

Viac o DPH

Bachelor of Business Administration – BBA

Master of Public Health – MPH

Doctor of Public Health – DBA

Čo o nás povedali študenti

Vzdelávací program
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Pre koho je určený?

Vzdelávací program VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov.

Štúdium je určené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti a naďalej sa vzdelávať, čím môžu neustále zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Po dokončenie štúdia získate tituly MPH, DPH alebo BPH.

Štúdium MPH u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať MPH, BPH a DPH u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Prínosy štúdia programu verejné zdravotníctvo

Prečo študovať MPH, BPH a DPH na ÚPPV

Študujte verejne zdravotníctvo na ÚPPV

Vzdelanie bez obáv

Štúdium MPH a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kombinovaná forma

Štúdium MPH i ďalších lekárskách titulov prebieha číastočne online a prezenčnou formou. Prezenčná forma štúdia predstavuje lektorské stretnutia v minimálnom rozsahu 40 hodín.

O štúdiu BPH, MPH a DPH

Ako budete študovať na ÚPPV

Štúdium verejného zdravotníctva je realizované dištančnou formou – respektive kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu a tým ukončil štúdium.

V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom.

Prihláška

Registrujte sa. Pak vám pošleme prihlášku a zmluvu. Po vyplnení dostanete študijný plán, skriptá, jednotlivé moduly a metodické pokyny.
1.

Štúdium

Študujete online v kombinácii s prezenčnou formou. 40 hodin štúdia sa stretnete s lektorom na prednáške alebo lektorskom stretnuti.
2.

Skúška

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.
3.

Titul MPH

Na konci získate diplom o úspešnom absolvovaní programu a k tomu príslušný profesijný titul.
4.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu BPH, MPH alebo DPH

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole