Študujte MBA online na ÚPPV v profesijném programu

MANAŽMENT A OBCHOD

Vzdelávací program zameraný na manažment a obchod, inovatívny manažment, obchodnú komunikáciu a strategické podnikateľské plány.

BBA

Bachelor of Business Administration

1. stupeň štúdia – samostatný  vzdelávací program. Je predprípravou na vyšší stupeň programu MBA.

Viac o BBA

MBA

Master of Business Administration

2. stupeň štúdia – špecializovaný vzdelávací program. Je pre manažérov, obchodníkov a pracovníkov v oblasti obchodu.

Viac o MBA

DBA

Doctor of Business Administration

3. stupeň štůdia – je zameraný na vedecké štúdium a komplexný výskum zvolenej oblasti obchodu alebo manažérskej činnosti.

Viac o DBA

Bachelor of Business Administration – BBA

Master of Business Administration – MBA

Doctor of Business Administration – DBA

Čo o nás povedali študenti

Vzdelávací program
MANAŽMENT A OBCHOD

Pre koho je určený?

Vzdelávací program MANAŽMENT A OBCHOD je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov.

Je pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa v odbore manažment a obchod a získať lepšie komunikačné zručnosti v obchodných stykoch.

Po dokončenie štúdia získate tituly MBA, DBA alebo BBA.

Štúdium MBA u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať MBA, BBA a DBA u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Prínosy štúdia programu manažment a obchod

Prečo študovať MBA, BBA a DBA na ÚPPV

Vzdelanie bez obáv

Štúdium MBA a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kompletne online

Štúdium MBA i ďalších odborov prebieha online. Stačí vám notebook s internetom.

O štúdiu BBA, MBA a DBA

Ako budete študovať na ÚPPV

Štúdium obchodu a manažementu je realizované dištančnou formou – respektive kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu a tým ukončil štúdium.

V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom.

Prihláška

Registrujte sa. Pak vám pošleme prihlášku a zmluvu. Po vyplnení dostanete študijný plán, skriptá, jednotlivé moduly a metodické pokyny.
1.

Štúdium

Študujete doma alebo v kancelárii. Online. Podľa svojho tempa. Raz za čas sa stretnete s lektorom na prednáške alebo lektorskom stretnuti.
2.

Skúška

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.
3.

Titul MBA

Na konci získate diplom o úspešnom absolvovaní programu a k tomu príslušný profesijný titul.
4.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu BBA, MBA alebo DBA

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole