MANAŽMENT A OBCHOD

Pre koho je určený

Vzdelávací program MANAŽMENT A OBCHOD  je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov.

Je pre ľudí, ktorí majú záujem:

 • Vzdelávať sa v odbore manažment a obchod,
 • Získať lepšie komunikačné zručnosti v obchodných stykoch.

Získajte prestížny titul:

Napdis h2

Další texty…

Další texty asd fas dfsadf saf

Nadpis H2

Další texty.

 • Odrážky
 • Odrážky
 • Odrážky

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

Profesijné tituly

 • BBA, MBA, DBA
 • LL.B., LL.M., LL.D.
 • BSc., MSc., DSc.
 • BPA, MPA, DPA
 • BPH, MPH, DPH
 • B.A., M.A., D.A.

O Škole

 • AKREDITÁCIA
 • CIELE ÚPPV
 • ŠTÚDIUM
 • CENA
 • PRIHLÁŠKA
 • KONTAKTY