Študujte M.A. online na ÚPPV v profesijném programu

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Vzdelávacie programy so zameraním na sociálne zručnosti a sociálnu vedu.

B.A.

Bachelor of Arts

Sociálna veda – B.A.  je I. stupňom tohto vzdelávacieho programu.

Viac o B.A.

M.A.

Master of Arts

II. stupeň M.A.  je je určený absolventom vzdelávacieho programu B.A.

Viac o M.A.

D.A.

Doctor of Arts

III. stupeň D.A. vzdelávacieho programu Sociálna veda je najvyšším stupňom a je určený pre absolventov modulu M.A.

Viac o D.A.

Bachelor of Arts – B.A.

Master of Arts – M.A.

Doctor of Arts – D.A.

Čo o nás povedali študenti

Vzdelávací program
SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Pre koho je určený?

Vzdelávací program SOCIÁLNE ZRUČNOSTI je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov.

Program charakterizuje praktická a teoretická zameranosť s dôrazom na reflexiu súčasných sociálnych diagnóz a stavu terapie jednotlivých sociálnych skupín.

Ďalej sa program SOCIÁLNE ZRUČNOSTI diagnosticky zameriava na stav poskytovaných sociálnych opatrení a služieb skupín i jednotlivcov v našej spoločnosti.

Čerpá informácie z rôznych odborných nálezov, posudkov, štatistík a rozhodnutí mocenských i bežných sfér sociálneho života. Program je zameraný aj na identifikáciu a nadobúdanie znalosti o skupinových a individuálnych stratégiách sociálneho života.

Štúdium M.A. u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať B.A., M.A. aj D.A. u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Prínosy štúdia programu SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Prečo študovať B.A., M.A. a D.A. na ÚPPV

Študujte M.A. online na ÚPPV

Vzdelanie bez obáv

Štúdium M.A. a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kompletne online

Štúdium M.A. i ďalších odborov prebieha online. Stačí vám notebook s internetom.

O štúdiu B.A., M.A., D.A.

Ako budete študovať na ÚPPV

Štúdium sociálných zručností je realizované dištančnou formou – respektive kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu a tým ukončil štúdium.

V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom.

Prihláška

Registrujte sa. Pak vám pošleme prihlášku a zmluvu. Po vyplnení dostanete študijný plán, skriptá, jednotlivé moduly a metodické pokyny.
1.

Štúdium

Študujete doma alebo v kancelárii. Online. Podľa svojho tempa. Raz za čas sa stretnete s lektorom na prednáške alebo lektorskom stretnuti.
2.

Skúška

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.
3.

Titul M.A.

Na konci získate diplom o úspešnom absolvovaní programu a k tomu príslušný profesijný titul.
4.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu B.A., M.A. alebo D.A.

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole