Kontakty

Ústav práva a profesijného Vzdelávania

Pri Kalvárii 31
917 01 Trnava

Sekretariát ÚPPV

Volajte vo všedné dni
od 9-17 hodín.

Píšte kedykoľvek. Odpovieme čo najskôr.

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa

Č.Ú.: 5070967308/0900
IBAN: SK7309000000005070967308

Fakturačné údaje

Ústav práva a profesijného vzdelávania

IČ : 424 031 54
Č.S.: VVS/1-900/90-45870

Zavolajte nám

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Napište nám

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

Profesijné tituly

O Škole