Študujte LL.M. online na ÚPPV v profesijném programu

KOMERČNÉ PRÁVO

Vzdelávací program zameraný na komerčné právo, správne právo i obchodné právo.

LL.B.

Bachelor of Laws

1. stupeň štúdia – samostatný vzdelávací program. Je predprípravou na hlavný stupeň LL.M.

Viac o LL.B.

LL.M.

Master of Laws

2. stupeň štúdia – špecializovany vzdelávaci program pre vrcholových, riaditeľov, právnikov, podnikateľov i zamestnancov verejnej správy.

Viac o LL.M.

LL.D.

Doctor of Laws

3. stupeň štůdia – Je zameraný na vedecké štúdium a komplexný výskum zvolenej právnej prípadne pridružnej oblasti.

Viac o LL.D.

Bachelor of Laws - LL.B.

Master of Laws - LL.M.

Doctor of Laws - LL.D.

Čo o nás povedali študenti

Vzdelávací program
KOMERČNÉ PRÁVO

Pre koho je určený?

Cieľovou skupinou programu KOMERČNÉ PRÁVO sú praktizujúci právnici všetkých právnych profesií so záujmom o obchod a komerčné právnické oblasti.

Program KOMERČNÉ PRÁVO však môžu študovať aj uchádzači bez predošlého právnického vzdelania, obchodní manažéri a ostatní, ktorí majú záujem získať väčší prehľad prípadne pôsobiť v oblasti komerčného práva.

Po dokončenie štúdia získate tituly LL.B., LL.M. alebo LL.D.

Štúdium LL.M. u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať LL.B., LL.M. i LL.D. u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Prínosy štúdia programu komerčné právo

Prečo študovať LL.B., LL.M. a LL.D. na ÚPPV

Študium komerčného práva na ÚPPV

Vzdelanie bez obáv

Štúdium LL.M. a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kompletne online

Štúdium LL.M. i ďalších odborov prebieha online. Stačí vám notebook s internetom.

O štúdiu LL.B., LL.M. a LL.D.

Ako budete študovať na ÚPPV

Štúdium komerčného práva je realizované dištančnou formou – respektive kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu a tým ukončil štúdium.

V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom.

Prihláška

Registrujte sa. Pak vám pošleme prihlášku a zmluvu. Po vyplnení dostanete študijný plán, skriptá, jednotlivé moduly a metodické pokyny.
1.

Štúdium

Študujete doma alebo v kancelárii. Online. Podľa svojho tempa. Raz za čas sa stretnete s lektorom na prednáške alebo lektorskom stretnuti.
2.

Skúška

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.
3.

Titul LL.M.

Na konci získate diplom o úspešnom absolvovaní programu a k tomu príslušný profesijný titul.
4.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu LL.B., LL.M. alebo LL.D

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole