Študujte MPA online na ÚPPV v profesijném programu

VEREJNÁ SPRÁVA

Vzdelávacie programy zamerané na vzdelávanie sa v oblasti verejnej správy.

BPA

Bachelor of Public Administration

1. stupeň štúdia – samostatný  vzdelávací program. Je predprípravou na vyšší stupeň programu MPA.

Viac o BPA

MPA

Master of Public Administration

2. stupeň štúdia – špecializovaný vzdelávací program. Je pre manažérov, obchodníkov a pracovníkov v oblasti obchodu.

Viac o MPA

DPA

Doctor of Public Administration

3. stupeň štůdia – je zameraný na vedecké štúdium a komplexný výskum zvolenej oblasti obchodu alebo manažérskej činnosti.

Viac o DPA

Bachelor of Public Administration – BPA

Master of Public Administration – MPA

Doctor of Public Administration – DPA

Čo o nás povedali študenti

Vzdelávací program
VEREJNÁ SPRÁVA

Pre koho je určený?

Vzdelávací program VEREJNÁ SPRÁVA je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov.

Je pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa v odbore manažment a obchod a získať lepšie komunikačné zručnosti v obchodných stykoch.

Po dokončenie štúdia získate tituly MPA, DPA alebo BPA.

Štúdium MBA u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať MPA, BPA a DPA u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Prínosy štúdia programu verejná správa

Prečo študovať MPA, BPA a DPA na ÚPPV

Študujte MPA na ÚPPV

Vzdelanie bez obáv

Štúdium MPA a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kompletne online

Štúdium MPA i ďalších odborov prebieha online. Stačí vám notebook s internetom.

O štúdiu BPA, MPA a DPA

Ako budete študovať na ÚPPV

Štúdium verejné správy je realizované dištančnou formou – respektive kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu a tým ukončil štúdium.

V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom.

Prihláška

Registrujte sa. Pak vám pošleme prihlášku a zmluvu. Po vyplnení dostanete študijný plán, skriptá, jednotlivé moduly a metodické pokyny.
1.

Štúdium

Študujete doma alebo v kancelárii. Online. Podľa svojho tempa. Raz za čas sa stretnete s lektorom na prednáške alebo lektorskom stretnuti.
2.

Skúška

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.
3.

Titul MPA

Na konci získate diplom o úspešnom absolvovaní programu a k tomu príslušný profesijný titul.
4.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu BPA, MPA alebo DPA

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole