Čo potrebujete študovať? Obchod, právo, zdravotníctvo, alebo niečo iné?

Vyštudujte v ÚPPV rôzne odbory a získajte prestížny titul MBA, LL.M., MPA a ďalšie

Manažment a obchod

 

BBA

Bachelor of Business Administration ukončený titulom BBA.

 

MBA

Master of Business Administration ukončený titulom MBA.

 

DBA

Doctor of Business Administration ukončený titulom DBA.

Komerčné právo

 

LL.B.

Bachelor of Laws ukončený titulom LL.B.

 

LL.M.

Master of Laws ukončený titulom LL.M.

 

LL.D.

Doctor of Laws ukončený titulom LL.D.

Sociálne vedy

 

BSc.

Bachelor of Science ukončený titulom BSc.

 

MSc.

Master of Science ukončený titulom MSc.

 

DSc.

Doctor of Science ukončený titulom DSc.

Verejná správa

 

BPA

Master of Public Administration ukončený titulom BPA

 

MPA

Master of Public Administration ukončený titulom MPA

 

DPA

Master of Public Administration ukončený titulom DPA

Verejné zdravotníctvo

 

BPH

Bachelor of Public Health ukončený titulom BPH

 

MPH

Master of Public Health ukončený titulom MPH

 

DPH

Doctor of Public Health ukončený titulom DPH

Sociálne zručnosti

 

B.A.

Bachelor of Arts ukončený titulom B.A.

 

M.A.

Master of Arts ukončený titulom M.A.

 

D.A.

Doctor of Arts ukončený titulom D.A.

Garancia vrátenia peňazí

Nebojte sa, vyštudovať MBA, LL.M., MSc. a ďalšie štúdiá u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE.


Viac informací

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

Vzdelávacie programy

Profesijné tituly

O Škole

© ÚPPV – all rights reserved

Web naklikal UX copywriter