Čo potrebujete študovať? Obchod, právo, zdravotníctvo, alebo niečo iné?

Vyštudujte na ÚPPV tituly MBA, LL.M., MPA a ďalšie

Manažment a obchod

BBA

Bachelor of Business Administration ukončený titulom BBA.

MBA

Master of Business Administration ukončený titulom MBA.

DBA

Doctor of Business Administration ukončený titulom DBA.

Komerčné právo

LL.B.

Bachelor of Laws ukončený titulom LL.B.

LL.M.

Master of Laws ukončený titulom LL.M.

LL.D.

Doctor of Laws ukončený titulom LL.D.

Sociálne vedy

BSc.

Bachelor of Science ukončený titulom BSc.

MSc.

Master of Science ukončený titulom MSc.

DSc.

Doctor of Science ukončený titulom DSc.

Verejná správa

BPA

Master of Public Administration ukončený titulom BPA

MPA

Master of Public Administration ukončený titulom MPA

DPA

Master of Public Administration ukončený titulom DPA

Verejné zdravotníctvo

BPH

Bachelor of Public Health ukončený titulom BPH

MPH

Master of Public Health ukončený titulom MPH

DPH

Doctor of Public Health ukončený titulom DPH

Sociálne zručnosti

B.A.

Bachelor of Arts ukončený titulom B.A.

M.A.

Master of Arts ukončený titulom M.A.

D.A.

Doctor of Arts ukončený titulom D.A.

Garancia vrátenia peňazí

Nebojte, vyštudovať MBA, LL.M., MSc. aj ďalšie tituly u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole