Ústav práva a profesijného vzdelávania

O ŠKOLE

CIELE ÚPPV

Prečo škola existuje

Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné a profesionálne vzdelávacie programy s prihliadnutím na časovú flexibilitu každého uchádzača.

Zameranie jednotlivých vzdelávacích programov je sústredené najmä na súčasnú problematiku jednotlivých vedných disciplín a všetky alternatívne riešenia.

Moderná forma vzdelávania šetrí uchádzačom predovšetkým čas, ale i finančné prostriedky. Vo svete podnikateľov, vedcov, právnikov či všetkých ostatných časovo zaneprázdnených ľudí je veľmi ťažké vymedziť časový priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré je nevyhnutným prostriedkom k sebarealizácii a najmä ku kariérnemu rastu.

Vzdelanie bez obáv

Štúdium MBA a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kompletne online štúdium

Štúdium MBA i ďalších odborov prebieha online. Stačí vám notebook s internetom.

Akreditácie

The International Association for Distance Learning (IADL) analyzuje a zaisťuje kvalitu dištančného a e-learnigového vzdelávania.
iELA – The International E-learning Association je medzinárodné združenie pre e-learning.
World Certification Institute WCI je globálny certifikačný inštitút, ktorý akredituje kurzy vzdelávacích organizácií.

ŠTÚDIUM NA ÚPPV

Ako budete študovať

Forma štúdia, ktoré ponúka ÚPPV je prevažne zabezpečená dištančnou formou, a to
kombináciou e-learningu a samoštúdia s lektorskými stretnutiami. To znamená, že študovať je možné odkiaľkoľvek na svete.

Niektoré vzdelávacie programy ponúka ÚPPV aj pre zahraničných študentov, a to najmä v anglickom a nemeckom jazyku.

Uchádzač si sám určuje dĺžku štúdia. Študent môže začať študovať kedykoľvek počas roka po podaní prihlášky na štúdium a zaplatení školného.

Pre úspešné ukončenie štúdia uchádzač odovzdáva počas štúdia priebežné úlohy (bližšie špecifikované popri štúdiu) a pri ukončení štúdia záverečnú prácu alebo praktický projekt.

Nakoniec musí uchádzač prejsť záverečným testom, a tým získava diplom s profesijným titulom.

Štúdium MBA i ďalších odborov u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať MBA aj ďalšie tituly u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Čo vás najčastejšie zaujíma o štúdiu na ÚPPV

Najčastejšie otázky

Tady bude odpoveď.

Tady bude odpoveď.

Tady bude odpoveď.

Tady bude odpoveď.

Tady bude odpoveď.

Tady bude odpoveď.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu na ÚPPV

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole