Študujte MSc. online na ÚPPV v profesijném programu

SCIENCE

Vzdelávací program zameraný na informačné technológie, psychológiu a kvantovú fyziku.

BSc.

Bachelor of Science

1. stupeň štúdia – samostatný  vzdelávací program. Je predprípravou na vyšší stupeň programu MSc.

Viac o BSc.

MSc.

Master of Science

2. stupeň štúdia – špecializovaný vzdelávací program. Pokračovaní bakalárskeho a predstupňom doktorandského štúdia.

Viac o MSc.

DSc.

Doctor of Science

3. stupeň štůdia – Je pokračovaním štúdia MSc ktoré je prehĺbené a považuje sa za tretí stupeň vzdelania.

Viac o DSc.

Bachelor of Science – BSc.

Master of Science – MSc.

Doctor of Science – DSc.

Čo o nás povedali študenti

Vzdelávací program
SCIENCE

Pre koho je určený?

Vzdelávací program SCIENCE je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ale aj vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov.

Programy MSc. sú zamerané najmä na čerstvých absolventov (min. Bc stupeň) bez manažérskej praxe, ktorí chcú získať teoretický základ v manažérskych odboroch. Ten by pre nich po absolvovaní programu MSc predstavoval konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Programy MSc sa týkajú rôznych oblastí od IT cez prírodné vedy až po vedy spoločenské. Samotné zameranie programu je vyjadrené za titulom, napr. Master of Science in Business Administration, Master of Science in Finance, Master of Science in Information Technology atď.

Po dokončenie štúdia získate tituly MSc., DSc. alebo BSc.

Štúdium MSc. u nás zvládnete

Nebojte, vyštudovať BSc., MSc. i DSc. u nás zvládnete.
A keď nie, VRÁTÍME VÁM PENIAZE. A to je fér, že?

Prínosy štúdia programu Science

Prečo študovať MSc., BSc. a DSc. na ÚPPV

Študujte sociálne vedy na UPPV

Vzdelanie bez obáv

Štúdium MSc. a ďalších profesijných titulov na ÚPPV zvládnete. To vám garantujeme.

Podľa vlastného tempa

Študujte SCIENCE kedykoľvek, kedy sa vám naksytne voľná chvíľa. Tempo si určujete sami.

Kompletne online

Štúdium MSc. i ďalších odborov prebieha online. Stačí vám notebook s internetom.

O štúdiu BSc, MSc. a DSc.

Ako budete študovať na ÚPPV

Štúdium SCIENCE je realizované dištančnou formou – respektive kombináciou samo štúdia a lektorských prednášok a stretnutí.

Dĺžka trvania štúdia je individuálna, určuje si ju každý študent sám podľa jeho pracovnej vyťaženosti. Dôležité je, aby splnil počas štúdia všetky podmienky uvedené bližšie v metodických pokynoch, aby tak mohol pristúpiť k záverečnému testu a tým ukončil štúdium.

V ÚPPV prebieha výučba v slovenčine, príp. v kombinácii s anglickým jazykom.

Prihláška

Registrujte sa. Pak vám pošleme prihlášku a zmluvu. Po vyplnení dostanete študijný plán, skriptá, jednotlivé moduly a metodické pokyny.
1.

Štúdium

Študujete doma alebo v kancelárii. Online. Podľa svojho tempa. Raz za čas sa stretnete s lektorom na prednáške alebo lektorskom stretnuti.
2.

Skúška

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a záverečnou prácou spojenou s obhajobou.
3.

Titul MSc.

Na konci získate diplom o úspešnom absolvovaní programu a k tomu príslušný profesijný titul.
4.

Registrácia

Chcete s nami hovoriť?
Zavolajte nám od 9-17 hodín.

Registrujte sa k štúdiu BSc., MSc. alebo DSc.

Ústav Práva a Profesijného Vzdelávania (ÚPPV) je vzdelávací inštitút na Slovensku, ktorý je zameraný na výskum a výučbu širokej škály spoločenských oblastí a okrem vedeckej a pedagogickej činnosti ústav úzko spolupracuje so slovenskými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, justičnými orgánmi a rôznymi štátnymi či súkromnými inštitúciami

O Škole